Author Topic: Kako detaljno oprati auto  (Read 10675 times)

desert.cobra

  • Član AK "DPS"
  • Advanced Member
  • *****
  • Posts: 736
Kako detaljno oprati auto
« on: 8. Rujan 2007, 09:32 »
Autor teksta je Qwerty i tu ima tekstova od Frketica i Vedr@na sa newsa!!

Preporu?am slijede?e preparate:
1. SONAX Xtreme Polish & Wax 3 Nano Pro
2. Eagle One Wet™ Polish & Wax
3. SONAX Xtreme Wax 1 full protect

U daljnjem tekstu koristit ?u kratice tih naziva.

Sonax Nano 3 je blagi polish (u usporedbi s pravim polishima koje imaju lakireri) za ru?no (a mo?e i strojno) poliranje. Tako?er je oboga?en raznoraznim deter?entima za ?i??enje laka a sadr?i i ne?to prirodnog voska pa ste nakon tretmana s njime jedno vrijeme koliko tolko za?ti?eni od atmosferlija. Dolazi sa priru?nim aplikatorom koji nabubri kad se namo?i u vodi. Ja sam taj aplikator koristio za poliranje pragova i nekih manje bitnih mjesta. Cijena u Bauhausu oko 85 Kn a u V?u 105 Kn.

EO Wet Polish & Wax je sinteti?ki vosak koji ima ne?to ?estica ?ista?a u sebi, ali oni su daleko slabiji od onih sadr?anih u Sonax Nano 3. On ?titi od pti?jeg izmeta, kiselih ki?a i UV zraka i daje sjaj. Trajnost 6-8 mjeseci, ovisno o gara?iranosti auta. Cijena oko 85 Kn u Vara?dinu, isto valjda i u Bauhausu.

SONAX Xtreme Wax 1 full protect je pravi prirodni vosak i u krutom je obliku. S njim se dobije i aplikator/spu?vica za nano?enje koji mo?ete koristiti za nana?anje svih ostali sredstava. Daje nam izniman sjaj te odbija vodu i pra?inu. Traje cca 3 mjeseca. Cijena oko 85 Kn u Bauhausu, u V?u je 105 Kn. On se stavlja na novi lak ili pak na lak pripremljen za voskanje.

Osim toga trebat ?ete i krpe za istrljavanje a mo?da i vatu za poliranje. Krpe imate jednokratne od Sonaxa, mislim da je to na ovom linku trebate barem dva paketa za jedan tretman, paket ko?ta cca 35 Kn ili si uzmite ?udesnu krpu od rekord tima ima je po Dionama, a u Vara?dinu je ima u Kitru od TP Vara?din. Cijena 26 Kn a u Zagrebu je navodno 38. Za jedan tretman treba barem 4 krpe. Krpe najbolje operite u mlakoj vodi prije upotrebe, mo?e i u mje?avini s teku?im detr?entom za odje?u. Nikako se nesmiju kuhati ili tretirati s izbjeljiva?em!
?udesne krpe su ekonomi?nije rje?enje jerbo vam za cijeli postupak treba barem 5 paketa Sonaxovih krpa za poliranje i waxanje.

Nakon malo teorije ajmo se bacit na posel:

Kompletni proces za?tite/sjaja ide ovako:

1. Pranje obi?nim ?amponom + brzinsko pranje sredstvom za pranje su?a
2. Su?enje
3. ?i??enje laka od ?estica koje su se stopile s lakom
4. Skidanje oksidacije
5 Poliranje (ako treba)
6. Za?tita i voskanje

1. PRANJE OBI?NIM ?AMPONOM (bez voska) - mislim da je tu sve jasno, koristite neku spu?vu za pranje auta, ja sam nekad koristio ?etku od Gardene al mislim da te ?etke rade "crtice" po laku pa ju vi?e ne koristim, osim za pranje felgi i eventualno pragova i tablica. Istina je da ?etka bolje pere mu?ice i pti?ji izmet i da se neke stvari ne mogu lako istrljat spu?vom al meni tu u igru upadaju nokti s dozom opreza a imam i Sonaxovu spu?vu koja ima jednu grublju stranu i du?u je dala za takve stvari, nadam se da ne grebe lak, zasada nisam primjetio.

BTW. Kad se auto navoska trebao bi se lak?e prat. Npr. meni se pti? pro*ere na auto, drugi dan padne ki?a i toga vi?e nema. Naravno, ako se govance to zasu?i ide malo te?e al opet lak?e nego kao kad nema? vosak na laku.

Mo?da ?ete jo? neko vrijeme razmi?ljat o svemu ovome pa preporu?am da si isplanirate 2-3 dana kad ?ete to radit a tjedan prije prave akcije detaljno operete auto kao i dijelove karoserije koji su dostupni tek kad se otvore vrata, poklopac prtlja?nika i hauba, tako da budu ?isti te da se ne gubi vrijeme taj dan kad ?e se polirat. Bitno je da su ?isti jer kad ?ete brisat ostatke paste sa rubova mo?ete uprljat krpu za istrljavanje, mada, mo?ete za brisanje rubova imat posebnu krpu.

Ja sam sve radio u hodu, polirao, istrljavao dio po dio i odmah ?istio ostatke pa sam si malo shebo krpe, sre?om pa sam imao dovoljnu zalihu krpa.

Pranje sredstvom za pranje su?a:
Napravite blagu smjesu deter?enta za pranje su?a u kantici i nabrzinu pro?ite sve lakirane dijelove. Stakla, gumice od brisa?a i gume ja nebih dirao jer se samo gubi vrijeme a ni? koristi, mo?da je i ?tetno za gumene dijelove.
Sredstva za pranje su?a se dosta abrazivna za lak automobila i zato treba radit ?to br?e. Ja sam trljao i odmah plavio povr?inu po povr?inu. I ne prati po suncu, ostat ?e bijele fleke po laku, pogotovo na krovu, ne?etete ih sti?i pokupit krpom za su?enje (meni se to desilo) i onda se ta mala mineralna pra?ina izmje?a s polir pastom pa mo?e o?te?ivat lak kad se polira.

Svrha pranja sa sredstvom za pranje su?a je da se s auta speru voskovi i silikoni koje auto?amponom nemo?emo skinut.

2. SU?ENJE

A ni?ta, fino sve prebri?ete sa krpom od umjetne ko?e(npr. Kanebo Aion Chamois cca 75 Kn je najbolje ?to se mo?e na?i na na?im prostorima). Sonax polishu ne smeta voda pa unutarnje stjenke na vratima nemorate brisat al ?e vam to namo?it krpu kojom ?ete istrljavat polish, naravno ukoliko ?ete polirati isti dan.

3. ?I??ENJE LAKA

Za te?i al za lak bezbolniji na?in, kao i opis ?to tim postupkom ?elimo napravit obavezno poglegdati ovaj link Using a Clay Bar to Remove Paint Contamination

Ja sam u tu svrhu koristio Sonax XXtreme 3 polituru i spu?io sloj laka i sad vidim da bi se Clayom mo?da manje zezal jer sam potro?io puno vremena na zra?nu hr?u tj. industrijsku pra?inu a i nakon poliranja osjetio sam tu i tamo koju grudicu pod prstima koja se ne vidi golim okom a koju bi Clay valjda izvukao.

Ako ?elite raditi sve natanane onda pravac http://www.glasurit.hr ima Clay od 3M-a Stvar je relativno skupa, oko 260 Kn al ?para lak kao ?to ljepo to pi?e na properautocare
Eto Vam opis 3M clay-a

Po?to pretpostavljam da to nitko ne?e radit onda ne?u tra?it opis od Lea kako se to radi, sorry

Postupak poliranja objasnit ?u u petoj to?ci.

4. Skidanje oksidacije i ostalih ne?isto?a

Ako netko ne?e koristiti Sonanx Nano 3 onda bi prije voskanja treba o?istiti lak sa http://eagleone.valvolineeurope.com...rwax.html]Eagle One Carnauba Cleaner wax. Cijena oko 60 Kn.

2 Neno Ako odlu?i? peglat sa Sonax Nano 3 samo po ogrebotinama a za fazu 3 koristit Sonax Nano 2, on ti nema ta sredstva za ?i??enje ko Sonax Nano 3 pa mora? o?istit lak sa Carnauba Cleaner Waxom prije tretmana sa Sonax Nano 2!

5. POLIRANJE

Sonax XXtreme Nano Pro 3 ?e ?ak malo ubla?it i ogrebotine od klju?eva a Nano 2 koristite za peglanje crtica. Mada je i Sonax 3 bolesno blag tako da se ja nebih zamaral sa Sonaxom 2, pogotovo jer radimo ru?no.

Ta sredstva kao i svi ostale voskovi ili lak cleaneri nanose se sa aplikatorom/spu?vicom koju dobijete sa Sonax XXtreme Wax Full Protect 1.

Lo?e za aplikator je to kaj ?e se lako sprljat ako nemate gore sloj bezbojnog laka(Hrd?o?), onda mo?da bolje da se aplikator ?uva za voskanje, a za poliranje koristi ovaj aplikator kaj se dobi sa Sonax Nano 3, a poslu?it ?e i vata.

Kako se polira? Dio po dio, za po?etak npr. uzeti povr?inu 4-6 dlana na nekom mjestu kojega vam nije ?ao, ne jako stiskat i valjda ne?ete napravit nikakvu ?tetu .

Evo ?to Leo ka?e: "Radi? toliko dok ne po?ne hazeat. Zna?i dok se ne posu?i. Jo? eventualno pro?e? par puta po suhom polishu i onda skida?. I radi? manje povr?ine. Nikako ne cijelu haubu. To da trojca rade nebi uspjeli kvalitetno napravit. Ak ti se Sonax Xtreme 3 osu?i to bu? trebao strongest men in the world zvat da izbuffaju to. Zato ga treba brzo skidat jer se su?i ko blesav."

Kojim pokretima se polira? Citat od Lea:

"Nanjeti i odmah polirati srednje brzim, srednje laganim pokretima naprijed-nazad, gore-dolje. Do sada sam osobno radio kruzne oscilatorne poteze no osobno sam se uvjerio na nagovor profesionalaca da su ravni linijski potezi naprijed-nazad bolji rad, jer ostavljaju daleko manje swirlmarksa. Raditi plohu po plohu. Ne dopustiti da hazea (da se osusi) jer je uklanjanje izuzetno tesko i ostavlja swirlmarkse.

Istim pokretima to izbuffa?/istrlja?"

Eto jo? par citat-a, varijacija na istu temu:

"Samu radnju poliranja obavlja? aplikatorom. S krpama se skida sredstvo i odvojene ?estice laka.
Zna?i nanese? polituru na aplikator i trlja? dok sredstvo ne posu?i. Tek kad se osu?ilo politura je obavila svoj cijeli posao. Neki rade krivo pa onda nanose sredstvo i onda dok se ve? osu?ilo idu trljat aplikatorom. To je bezveze. Jer politura i je teku?a ba? zato da bi raznosila abrazivne kristale dok s njom trlja?. Nema kompletnog efekta ako se teku?ina osu?ila a abrazivne ?estice stoje na njoj."

Qali kad istrljavam sa cudesnom trebam jace pritiskat da se jos malo polira ili treba samo lagano kupit ostatke paste i necistoca?

Ne sti??e? ja?e od onoga ?to je dovoljno da skida? sredstvo. Jako stiskanje radi swirlmarkse, bilo aplikatorom ili poslije krpom. Glavna je kvantiteta poteza. Okretat i mijenjat krpe ovisno koliko se zapune sredstvom.

6. ZA?TITA/VOSKANJE

Nakon poliranja trebalo bi za?tititi otvoren lak, (dodu?e, Sonax Nano 2 i 3 imaju u sebi ne?to prirodnog voska). To se radi sa voskovima koji se djele na prirodne i sinteti?ke. Upro??eno re?eno: sinteti?ki pru?aju bolju za?titu, a prirodni daju bolji sjaj. Meni se auto nakon tretmana sinteti?kim voskom dosta sjaji sjaji al nisam zadovoljan kako voda kli?e s njega, bolje je klizila nakon poliranja s Sonax Nano3 politurom koja u sebi sadr?i ne?to razrije?enog prirodnog voska. Najbolji efekt posti?e se kombinacijom sinteti?kog i prirodnog voska. S time da treba napravit pauzu izme?u ta dva tretmana od cca 24 sata, dakle te?ko da se sve mo?e obavit isti dan

Sinteti?ki vosak u na?em slu?aju: Eagle One wet polish & wax
Prirodni vosak u na?em slu?aju: Sonax Xtreme Wax 1 Full Protect

Preporu?am dakle da stavite sinteti?ki vosak za za?titu i ne?to sjaja i onda na njega prirodni vosak.

Ako cijeli dan izgubite na poliranje, mo?ete auto voskat i slijede?i dan. Ako ima i malo pra?ine na njemu opet ga prvo treba operat obi?nim ?amponom bez voska i dobro posu?it a ako je bio u gara?i, eventualno pra?njave povr?ine obri?ite vla?nom krpom od mikrovlakana, nemora biti ?udesna, mo?e neka iz getroa, Rox-a, DMa, kauflanda ima ih po 15 Kn za 2-3 komada.

Dakle, nama?ite sinteti?ki vosak po pola auta, i to u taaankom, tankom sloju. jerbo debljim nanosom ne?ete ni?ta posti?i, samo ?ete kasnije te?e istrljat. Potezi isti kao kod poliranje, eto par citata:

"Pa nama?em za 10-ak minuta. Pustim jo? pol sata da malo izreagira. Isto i s WET polish & waxom i sa Sonax tvrdim voskom."

"Ja nama?em cijeli auto i pustim bar pola sata da odstoji. Za sada mi se svi?a efekt. Jedino ako pra?ina prijeti okolo onda nebi dugo pu?tao."

Nakon 24 sata kad se sinteti?ki vosak integrira s lakom onda gore pukni carnaubu i gotova pri?a Smile

Eto jo? citata:

"Sva ta za?tita pru?a bolju hidrofobnost te polaritet laka i odbijanje ?estica pra?ine, te tako?er njihovo slabije hvatanje. Ujedno time i lak?e pranje auta, te manju bojazan od o?te?enja laka. Tako?er i izniman sjaj te dubinu.
Auto jednostavno izgleda prekrasno i milina ga je gledati. Tako?er i poslije svakog pranja malo na?pricam Eagle One Wax as You Dry ?to je sinteti?ki gloss imitacija voska. Da jo? malo sparkling sjaja kao finish."

"To su dva razlicita svijeta. Ovaj prvi je sinteticki vosak koji tvori cvrscu bazu. Zato ljudi sinteticke voskove stavljaju prve. Daju samo
umjetni sparkling sjaj. To nekima nije dosta pa onda jos stave i pravi prirodni carnauba vosak jer je njega tesko sinteticki imitirati. On daje ekstremnu hidrofobnost i dolazi zadnji na povrsinu bas zato da odbija vodu. Ako ga neke cestice prljavstine i produ onda je zadnja linija obrane ovaj sinteticki.
Ujedno Carnauba daje i dubinu laku. Tako da zajedno te dvije vrste voskova tvore najbolje od dvaju svjetova. Dubinu i sjaj, ujedno i najbolju zastitu od oksidacije, fotodegradacije, vode, i slabije prijanjanje prasine za lak.
(Prvih par dana kak je svjeze stavljen vosak prasina se bas voli skupljati na vosak, ali to nestaje prvim naknadnim pranjem). Auto se daleko lakse odrzava pranjem i postoji neka manja bojazan da ces povuci straftu na laku dok brises auto i ako ga negdje nisi bas toliko dobro oprao."

Ja na kraju savjetujem da ne ?ekate pola sata, dovoljno je 10-15ak minuta, jer ?e se kasnije te?ko to istrljavat ako se stvrdne. No ako se ?eka premalo onda se opet napravi s*anje, jerbo samo raznosite wax po povr?ini (doma?im rje?nikom - ma?kanje) i pritom prljate krpu za istrljavanje.

Dodatak za radoznalce

Prilikom poliranja desit ?e se da polish ili wax dodju na plasti?ne dijelove koji nisu lakirani. Ja sam sve letvice te okvire oko stakla i retrovizora prije poliranja premazao sa Eagle one Interior/exterior protectantom pa se polish nije primio za plastiku, a Leova pri?a je obratna:


" Bijelo na lajsnama je normalna pojava poslije poliranja. Treba reagirati odmah poslije poliranja. Nakon ?to si uklonio svo sredstvo sa lako dostupnih mjesta, treba duga?kim kistom izvaditi sredstvo iz udubina i te?ko dostupnih mjesta. Tako?er otvoriti vrata i haube te prebrisati rubove krpom. Sve to dok sredstvo jo? nije oksidiralo i skorilo se. Onda fino uzeti neku krpicu, namo?iti je, staviti malo sapuna i pro?i s time po plasti?nim djelovima. I to vi?e puta.
Polir sredstvo je iznimno hidrofobno pa se zato te?e skida, makar sapun djeluje dispergiraju?e na masne ?estice, ali opet nije svemogu?.

Nakon ?to si to sve obavio, pusti lak da miruje jedno 24h i dok se vosak iz polir paste ne integrira s lakom te onda pre?e? plasti?ne
djelove Eagle One External/Internal Protectantom ili Sonax Tiefen Pflegerom da im povrati? boju i sjaj. Ne preporu?am stavljati ta sredstva dok se jo? vosak nije integrirao sa okolnim lakom jer se lako fula pa si ispere? vosak i onda ima? mrljice okolo."

"Ak si zamulja? te plasti?ne djelove onda malo deterd?enta za pranje su?a na vla?nu krpicu i to se obri?e.
Mogu?e da ?e ti "izvirat" bijeli tragovi voskanja nakon svake ki?e pa su?enja tako da zna? kako maknuti takve stvari.

I Wax-As-U-Dry ostavlja te bijele tragove tu i tamo ako ne obri?e? dobro auto. A ti bijeli tragovi su ti zapravo Carnauba )

I nejdi s prstima oko o?iju kad radi? s Wax 1 Full Protect. Mene ama ba? svaki put peku o?i nakon ?to s njim radim. Dobro hlapi i po?to radim u gara?i, a lijen sam svako malo otvarat i luftat, onda fino ostatak dana provedem ?mirkaju?i i jedva ?ekam krpe. Do sutradan pro?e )))"


I to je uglavnom to, daljnja pitanja dobrodo?la

Sretno!

by Qwerty!

Dodatak:

Aplikatore nakon poliranja mo?ete npr. oprat obi?nim sapunom, al nakon waxanja ih je najbolje oprat deter?entom za su?e jer ono prakti?ki rastvara vosak.

Ili ovakopx]http://www.corsasport.co.uk/board/viewt ... tid=347865[/url]

Racecar spelled backwards is still racecar